Slikproblemen bij ouderen

De logopedist onderzoekt de cliënt met behulp van verschillende slikonderzoeken en observaties. Met behulp van deze resultaten stelt de logopedist een passend behandelplan op. Vervolgens begeleidt de logopedist de cliënt in het aanleren van de juiste sliktechnieken.

Slikproblemen bij ouderen kan verschillende oorzaken en vormen hebben. Een aantal voorbeelden van oorzaken kunnen zijn:
– Dysfagie (slikprobleem)
– Neurologische slikproblemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een beroerte (CVA), Parkinson
– Slikproblemen t.g.v. spierziekten waaronder MS.

De logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts of medische specialist. Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen of dit onderwerp, neem gerust contact op met onze logopedist gespecialiseerd in slikproblematiek bij ouderen.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US