Sensorische informatieverwerking

De logopedist gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (S.I.) start met een onderzoek, observatie en de bevindingen van ouders/verzorger. Aan de hand van deze resultaten wordt een nauwkeurig behandelplan opgesteld. Vervolgens begeleidt de logopedist de cliënt direct en indirect in het verwerken van informatie welke via de zintuigen binnen komen.

Een nog relatief onbekend begrip voor velen, sensorische informatieverwerking. Ook wel, het verwerken van informatie die je ontvangt via verschillende zintuigen. Deze informatie ontvangt iedereen elke dag van zijn of haar omgeving. Cliënten met S.I. problematiek hebben moeite met het verwerken van deze informatie en komen hierdoor vaak niet tot handelen. Dit kan in het dagelijkse leven voor problemen zorgen. Voor meer informatie: http://www.nssi.nl/

Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen of dit onderwerp, neem gerust contact op met onze logopedist gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US