Onze praktijk is onderdeel van

paramedisch team salland

Het Coöperatief Paramedisch Team Salland bestaat uit vijf gespecialiseerde praktijken: Ergotherapie Salland, Fysiotherapie Salland, Fysiotherapie ‘de Stam’, Diëtisten Groep NL en Logopediepraktijk Salland.

Door de veranderingen in de ouderenzorg is specialistische kennis en nauwe samenwerking tussen zorgverleners van essentieel belang om de best mogelijke zorg te waarborgen.

Om deze reden is het Paramedisch Team Salland in het leven geroepen; een samenwerkingsverband tussen Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie. Binnen deze praktijken werken getrainde therapeuten die zich richten op de zorg voor kwetsbare ouderen. Op maandelijkse basis komen deze therapeuten samen om casussen te bespreken en de behandelingen op elkaar af te stemmen en aan te vullen waar nodig. Deze korte communicatielijnen en het inzicht in de capaciteiten van elke discipline dragen bij aan een optimale multidisciplinaire behandeling voor de cliënt.

“Door onze hulp kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen”.

logopedie salland
Logopedie is meer dan spraakles - zang, spraak, gehoor, slikken, eten, drinken, houding lezen, spelling, dyslexie, ademtherapie, massages, ontspanning

Contact

 

Stationsstraat 5
8102 EB Raalte
Algemeen tel.nr: 0572 – 35 11 00
E-mail adres: info@logopediesalland.nl

Nieuwsgierig naar al onze vestigingen?

Privacy verklaring

Kvk: 08190412

Lid van:

Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie
kwaliteitstoets HCA
Copyright © 2024 Logopediepraktijk Salland