Stemproblemen

De logopedist onderzoekt de cliënt met behulp van verschillende stemonderzoeken en observaties. Met deze resultaten stelt de logopedist een passend behandelplan op. Vervolgens begeleidt de logopedist de cliënt in het aanleren van de juiste adem- en stemtechnieken.

Lichaamshouding, ademing en stemgeving kunnen invloed hebben op stemproblemen. De logopedist kan verschillende technieken aanleren of bestaande gewoontes verbeteren. Naast de logopedische therapie nemen stem hygiënische adviezen een belangrijke plaats in.
Binnen de logopedische behandeling is het niet altijd haalbaar een heldere, krachtige stem te verkrijgen. Met name wanneer er blijvende afwijkingen of beperkingen rondom het stemapparaat aanwezig zijn. Hierbij zal de logopedische behandeling voornamelijk gericht zijn op het verminderen of verhelpen van de klachten.

De logopedische behandeling kan ook gecombineerd worden met de behandeling van een medisch specialist vanuit ziekenhuis. In de vorm van revalidatie na een chirurgische ingreep. Binnen de Logopediepraktijk Salland kan de logopedist gespecialiseerd in stemtherapie ook manuele larynx facilitatie therapie geven of stemtherapie volgens Öcker. Daarnaast zal er ook, indien van toepassing, aandacht zijn voor de zangstem.
In het verlengde van de stemproblemen kan er ook sprake zijn van een ‘brok’ in de keel, het globus gevoel. De logopedist kan hier ook hulp bij bieden.

Logopedische behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts, KNO-arts of chirurg. Logopedie is ook direct toegankelijk (DTL). Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen of dit onderwerp, neem gerust contact op met onze logopedist gespecialiseerd in stemproblemen, telefoonnummer: 0572-351100 of email: info@logopediesalland.nl.

Logopedische behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts, KNO-arts of chirurg. Logopedie is ook direct toegankelijk (DTL). Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen of dit onderwerp, neem gerust contact op met onze logopedist gespecialiseerd in stemproblemen.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US