Stemproblemen

Taalontwikkelingsstoornis bij kinderen.

Stemproblemen bij volwassenen

De logopedist onderzoekt de cliënt met behulp van verschillende stemonderzoeken en observaties. Met deze resultaten stelt de logopedist een passend behandelplan op. Vervolgens begeleidt de logopedist de cliënt in het aanleren van de juiste adem- en stemtechnieken.

Lichaamshouding, adem en stemgeving kunnen invloed hebben op stemproblemen. De logopedist kan verschillende technieken aanleren of bestaande gewoontes verbeteren. Naast de logopedische therapie nemen stem hygiënische adviezen een belangrijke plaats in.
Binnen de logopedische behandeling is het niet altijd haalbaar een heldere, krachtige stem te verkrijgen. Met name wanneer er blijvende afwijkingen of beperkingen rondom het stemapparaat aanwezig zijn. 

Hierbij zal de logopedische behandeling voornamelijk gericht zijn op het verminderen of verhelpen van de klachten. Het kan noodzakelijk zijn om nader onderzoek te laten verrichten door de KNO-arts. Dit gaat in overleg met u als patiënt.De logopedische behandeling kan ook gecombineerd worden met de behandeling van een medisch specialist vanuit ziekenhuis. In de vorm van revalidatie na een chirurgische ingreep. Binnen de Logopediepraktijk Salland kan de logopedist gespecialiseerd in stemtherapie ook manuele larynx facilitatie therapie geven of stemtherapie volgens Öcker. Ook wordt er gebruik gemaakt van de lax vox voor ontspannen in het keel/stemgebied. Daarnaast zal er ook, indien van toepassing, aandacht zijn voor de zangstem.
In het verlengde van de stemproblemen kan er ook sprake zijn van een ‘brok’ in de keel, het globus gevoel of langdurig intensief hoesten. Hierbij wordt teveel spanning gezet in het keel/stemgebied. De logopedist kan hier ook hulp bij bieden.

Logopedische behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts, KNO-arts of chirurg. Logopedie is ook direct toegankelijk (D.T.L). Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen of dit onderwerp, neem gerust contact op met 1 van onze logopedisten gespecialiseerd in stemproblemen, telefoonnummer: 0572-35 11 00 of email: info@logopediesalland.nl.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

 

2 + 3 =

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van
7:45 uur tot 17:45 uur
Maandagavond tot 21:00 uur
Zaterdag: 8:30 uur tot 12:00 uur

Bekijk ook onze vestigingen 

Telefoonnummer: 0572-351100

Op maandagochtend en donderdagochtend is onze praktijkondersteuner aanwezig.
e-mailadres: info@logopediesalland.nl

Wat is logopedie

Contact

 

Stationsstraat 5
8102 EB Raalte
Algemeen tel.nr: 0572 – 35 11 00
E-mail adres: info@logopediesalland.nl

Nieuwsgierig naar al onze vestigingen?

Privacy verklaring

Kvk: 08190412

Lid van:

Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie
kwaliteitstoets HCA
Copyright © 2024 Logopediepraktijk Salland