Logopediepraktijk Salland

De allround praktijk op gebied van logopedie

Deskundig intakegesprek en gerichte therapie

Op verwijzing van de huisarts of specialist vindt een intakegesprek plaats. De logopedist achterhaalt tijdens dit intakegesprek samen met de cliënt welke problemen er zijn. Vervolgens wordt er onderzoek verricht dat leidt tot gerichte advisering over de te volgen therapie. Samen met de cliënt wordt bepaald welk doel (doelen) wordt nagestreefd.

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. De Logopediepraktijk Salland heeft met alle zorgverzekeraars een contract. De behandelingen worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed tot leeftijd van 18 jaar. Vanaf 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken, vervolgens wordt de behandeling 100% vergoed onafhankelijk van het aantal behandelingen.

Aanmelding voor logopedische onderzoek en/ of behandeling gebeurt na verwijzing door een huisarts, specialist, orthodontist. Logopediepraktijk is direct toegankelijk, aanmelding kan ook zonder verwijzing. De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Therapie

In de therapie wordt stap voor stap naar het doel toegewerkt.  Oefeningen en werkvormen worden samen met de cliënt besproken. Indien nodig kunnen de behandelingen in de thuissituatie verzorgt worden. Er is dan een verwijzing van de verwijzer (huisarts of specialist) nodig.

Resultaat

Over het algemeen is een goed resultaat mogelijk bij de verschillende hulpvragen. Het doel wordt met de cliënt opgesteld en geëvalueerd. Is het doel behaald, wordt de behandeling afgesloten.

Z

Voorlichting

Logopedisten van de praktijk geven graag voorlichting en advies aan ouders, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, begeleidsters, kinderdagopvang, begeleidsters buitenschoolseopvang, artsen, specialisten, consultatiebureau artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen.

l

Aanmelden

Aanmelding voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling gebeurt na verwijzing door een huisarts, jeugdarts, specialist, tandarts, orthodontist of via Directie Toegankelijke Logopedie (DTL) daar is geen verwijzing/ machtiging van de huisarts of specialist nodig. De kosten voor onderzoek en behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed. Aanmelding kan telefonisch, via de mail of via de website.

Logopedie is meer dan spraakles - zang, spraak, gehoor, slikken, eten, drinken, houding lezen, spelling, dyslexie, ademtherapie, massages, ontspanning

Contact

 

Stationsstraat 5
8102 EB Raalte
Algemeen tel.nr: 0572 – 35 11 00
E-mail adres: info@logopediesalland.nl

Nieuwsgierig naar al onze vestigingen?

Privacy verklaring

Kvk: 08190412

Lid van:

Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie
kwaliteitstoets HCA
Copyright © 2024 Logopediepraktijk Salland