Groepsbehandeling Kinderen met een dysfatische ontwikkeling

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak-taalontwikkelingsstoornis waarbij het kind veel meer begrijpt dan zelf kan zeggen. Er zijn verschillende in ernst. Opvallende kenmerken van dysfatische ontwikkeling zijn:

  • het begrip van gesproken taal is veel beter dan de eigen taalproduktie
  • dialoogspraak is moeilijker dan spontaan spreken door ‘op commando’ problemen.
  • Woordvindingsproblemen en moeite met het vertellen van een verhaal, het kind vertelt ‘van de hak op de tak’.
  • Vaak zinsbouw en woordvormproblemen in de eigen taalproduktie.

De behandeling kan zowel individueel zijn als in groepsverband. De behandeling is gebaseerd op de Tan-Söderbergh methode.

Logopedisten van de Logopediepraktijk Salland geven 1x per 2 weken groepsbehandeling. De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Logopediepraktijk Salland.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US