Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Eet- en drinkproblematiek komt veel voor bij jonge kinderen. De logopedist gespecialiseerd in eet- en drinkproblematiek kan hierbij hulp bieden. De logopedist (preverbaal) start met het vaststellen van het probleem en de eventueel achterliggende oorzaak. Vervolgens worden er tips en adviezen gegeven over het aanleren van de juiste eet- en drinktechnieken. Dit wordt in de meeste gevallen op een indirecte manier aangeboden. Dit wil zeggen dat er tips en adviezen worden gegeven aan de ouder(s). Voor meer informatie over eet- en drinkproblematiek: http://www.prelogopedie.nl/?page_id=4872

Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Logopedische behandeling kan bij verschillende zorgverzekeraars ook via directe toegankelijkheid logopedie (DTL). Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen of dit onderwerp, neem gerust contact op met onze preverbale logopedist, gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen, telefoonnummer: 0572-351100 of email: info@logopediesalland.nl.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US