Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Adviezen voor ouders.

Eet- en drink problematiek bij jonge kinderen

Eet- en drinkproblematiek komt veel voor bij jonge kinderen. De logopedist gespecialiseerd in eet- en drinkproblematiek kan hierbij hulp bieden. Denk hierbij aan het weigeren van de flesvoeding, moeite hebben met de borstvoeding, moeite met kauwen, speekselverlies. De logopedist (preverbaal) start met het vaststellen van het probleem en de eventueel achterliggende oorzaak. Vervolgens worden er adviezen gegeven over het aanleren van de juiste eet- en drinktechnieken. Dit wordt in de meeste gevallen op een indirecte manier aangeboden. Dit wil zeggen dat er adviezen worden gegeven aan de ouder(s). Voor meer informatie over eet- en drinkproblematiek: https://www.nvpl.nl/index.php/wat-is-prelogopedie/

Logopedische behandelingen wordt vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Deze kunnen bij verschillende zorgverzekeraars ook via directe toegankelijkheid logopedie (D.T.L). Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op met 1 onze preverbalelogopedisten, gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen, telefoonnummer: 0572-351100 of email: info@logopediesalland.nl.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

 

4 + 12 =

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van
7:45 uur tot 17:45 uur
Maandagavond tot 21:00 uur
Zaterdag: 8:30 uur tot 12:00 uur

Bekijk ook onze vestigingen 

Telefoonnummer: 0572-351100

Op maandagochtend en donderdagochtend is onze praktijkondersteuner aanwezig.
e-mailadres: info@logopediesalland.nl

Logopedie is meer dan spraakles - zang, spraak, gehoor, slikken, eten, drinken, houding lezen, spelling, dyslexie, ademtherapie, massages, ontspanning

Contact

 

Stationsstraat 5
8102 EB Raalte
Algemeen tel.nr: 0572 – 35 11 00
E-mail adres: info@logopediesalland.nl

Nieuwsgierig naar al onze vestigingen?

Privacy verklaring

Kvk: 08190412

Lid van:

Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie
kwaliteitstoets HCA
Copyright © 2024 Logopediepraktijk Salland