Wijs met letters

Met dit programma worden kleuters spelenderwijs bekendgemaakt met de functie van klanken en letters. Dit vergemakkelijkt de overgang van groep 2 naar groep 3, waar het aanvankelijk leesproces van start gaat. Het programma bevordert het fonologisch bewustzijn, verbetert de letterkennis en stimuleert de belangstelling van kinderen voor lezen en is in het bijzonder geschikt voor kinderen die hierin tekortschieten. Het risico op problemen bij het van start gaan van het lees- en spellingsonderwijs wordt voor hen hierdoor verkleind. Het programma is ook toepasbaar bij kinderen waarbij dyslexie in de familie voorkomt. Zij lopen een verhoogd risico op lees- en spellingsproblemen in groep 3.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US