Stotteren

Stotteren is een spraakprobleem in de vloeiendheid van het spreken. Dit kan gekenmerkt worden door het herhalen van klanken of verlengen van de klank of het herhalen van lettergrepen of het blokkeren op een klank al dan niet met spanning. De logopedist van de Logopediepraktijk Salland helpt bij dit spraakprobleem zowel bij kinderen als volwassenen.

Stotteren bij jonge kinderen:
– Onregelmatigheden in het spreken van een kind kunnen duiden op beginnend stotteren; hierbij herhaalt het kind bijvoorbeeld een klank of maakt de klank langer of het kind herhaalt een lettergreep vaker of blokkeert op een klank.
– In de periode dat een kind leert spreken, tussen het tweede en het zesde jaar, treedt het stotteren meestal op (rondom de leeftijd van 3 jaar). Vaak verdwijnen deze onregelmatigheden als het kind de spraak en taal beter gaat beheersen.
– Ongerustheid van ouders met betrekking tot het stotteren of niet vloeiend spreken: deze worden altijd serieus genomen, neem altijd contact op met de praktijk voor informatie.

De logopedist van de Logopediepraktijk Salland is gespecialiseerd in de stottertherapie volgens Lidcombe, een speciale stottertherapie voor jonge kinderen.

Zie ook: www.stotteren.nl