Gehoor problemen

Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd ontstaan. Er kan ook sprake zijn van wisselende gehoorsverliezen ten gevolge van bijvoorbeeld verkoudheid. Bij twijfel zal een gehooronderzoek worden afgenomen. Dit kan door ons worden verzorgd. Voor uitgebreid onderzoek wordt u doorverwezen naar de huisarts, KNO-arts of Audiologisch Centrum.
Een logopedist van Logopediepraktijk Salland kan therapie geven door te werken aan de gevolgen van gehoorproblemen.

Wanneer logopedie:
• Onduidelijk spreken
• Vertraging in de spraak- en taalontwikkeling
• Communicatieproblemen
• Moeilijkheden met onderscheiden van klanken
• Vertraagde ontwikkeling van de leesvoorwaarden (auditieve problemen)

Zie voor meer informatie: zie www.stichtinghoormij.nl

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US