Logopediepraktijk Salland 

De allround praktijk op het gebied van logopedie

Op verwijzing van de huisarts of specialist vindt een intakegesprek plaats. De logopedist achterhaalt tijdens dit intakegesprek samen met de client welke problemen er zijn. Vervolgens wordt er onderzoek verricht dat leidt tot gerichte advisering over de te volgen therapie. Samen met de client wordt bepaald welk doel wordt nagestreefd.

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. De Logopediepraktijk Salland heeft met alle zorgverzekeraars een contract. De behandelingen worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed.

Aanmelding voor logopedische onderzoek en/ of behandeling gebeurt na verwijzing door een huisarts, specialist, orthodontist. De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed na verwijzing.

 Therapie

In de therapie wordt stap voor stap naar het doel toegewerkt.  Oefeningen en werkvormen worden samen met de client besproken. Indien nodig kunnen de behandelingen ook naar huis verzorgt worden. Er is dan wel een verwijzing van de verwijzer (huisarts of specialist) nodig.

Resultaat

Over het algemeen is een goed resultaat mogelijk bij de verschillende problemen. Het resultaat is ondermeer afhankelijk van de leeftijd, de aard en de ernst.

Voorlichting 

Logopedisten van de praktijk geven graag voorlichting en advies aan ouders, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, begeleidsters,kinderdagopvang,
begeleidsters buitenschoolse-opvang, artsen, specialisten, consultatiebureau artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen.

 Aanmelden

Aanmelding voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling gebeurt na verwijzing door een huisarts, specialist, tandarts, orthodontist of via Directie Toegankelijke Logopedie (DTL) daar is geen verwijzing/ machtiging van de huisarts of specialist nodig. De kosten voor onderzoek en behandeling worden door de zorgverzekeraar

 

 

 

 

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US