De Logopediepraktijk Salland is een samenwerking aangegaan met fysiotherapie Trifitt.

Vanaf maart 2017 kunt u voor logopedische behandeling hier terecht. De Logopediepraktijk Salland is een allround praktijk met alle specialisaties. Zowel kinderen als ouderen met logopedische hulpvragen kunnen bij ons terecht.

De logopedie wordt met veel enthousiasme verzorgd door Elke Klos, zij is één van de logopedisten van de Logopediepraktijk Salland. Elke Klos is werkzaam op de woensdagmiddag in het pand van Fysiotherapie Trifitt te Holten, Dorpsstraat 39, 7451 BS  Holten.
Elke is dagelijks bereikbaar op het algemene telefoonnummer van de praktijk: 0572 – 351100, haar zakelijk mobiele nummer 06 20 61 76 57  of via haar mailadres: elke@logopediesalland.nl.

Wat kan de logopedie voor u betekenen?
Als u of uw kind problemen ondervindt met:

1.taalproblemen, problemen met het goed onder woorden brengen van gedachten
2.woordvindingsproblemen
3.spraakproblemen, slechte verstaanbaarheid
4.stotteren
5.hoorproblemen, het gehoor kan getest worden in de praktijk
6.problemen met lezen en spellen, dyslexie
7.eet- en drinkproblemen (bij jonge kinderen/ kinderen met syndroom van Down)
8.problemen waarbij prikkelverwerking een rol spelen
9.taalproblemen voor ouderen, afasie
10.spraakproblemen bij ouderen, dysartrie (Parkinson)
11.stemproblemen, problemen met de zangstem
12.problemen met de adem

Met de kinderfysiotherapeut van Trifitt is een samenwerking opgestart, concreet wordt het programma ‘een duwtje in de rug’  voor kinderen van groep 2 als voorbereiding op het lezen en spellen in groep 3 van de basisschool in 12 keren gegeven, hierbij wordt zowel de fijne motoriek als de luistervaardigheden en letterkennis getraind.

Zie voor meer informatie de website van de praktijk, www.logopediesalland.nl. Of neemt u contact op met de Logopediepraktijk Salland of met de kinderfysiotherapeut van Trifitt.